22 januari 2022

Duurzame schoenen: allang geen zeldzaamheid meer

1 min read
duurzame schoenen

De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich daarvan bewust en wordt er ook nu ook meer en meer naar gehandeld. Een kentering is dus duidelijk zichtbaar. Ook duurzame schoenen zijn volop in opkomst.

Het belang van duurzaamheid

duurzame schoenen

Bij het aanschaffen van kleding keken consumenten doorgaans vooral naar de (zo laag mogelijke) prijs. Tegenwoordig zie je gelukkig dat er óók wordt gelet op de gebruikte materialen, de kwaliteit en de omstandigheden waarin producten worden gefabriceerd. Steeds meer mensen zijn er namelijk van overtuigd dat de productie van hun kleding niet ten koste mag gaan van de natuur of van de werkomstandigheden van arbeiders in armere landen. Daarnaast worden er steeds vaker initiatieven zoals kledingruilevents ontplooid. Zo willen mensen hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden.

duurzame schoenen

Waaraan herken je duurzame schoenen?

Goed, het belang van duurzame kleding mag inmiddels wel overduidelijk zijn. De vraag is dan natuurlijk nog wel waarin duurzame producten zich onderscheiden ten opzichte van niet-duurzame. In eerste instantie kun je dat zien aan het materiaal van het product. Ecologische materialen, waaronder natuurlijk rubber, zijn wat dat betreft het best. Bovendien is er bij voorkeur geen lijm gebruikt en zijn ze gewassen met enzymen. Tenslotte mag je van een duurzame kledingaanbieder verwachten dat deze kan aantonen dat de schoenen worden gemaakt in een fabriek waar het personeel fijn kan werken en waar dus geen rechten worden geschonden.